Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[01.12.2016] DSA-3728 firefox-esr security update
[30.11.2016] DSA-3727 hdf5 security update
[27.11.2016] DSA-3725 icu security update
[26.11.2016] DSA-3726 imagemagick security update
[24.11.2016] DSA-3724 gst-plugins-good0.10 security update
[24.11.2016] DSA-3723 gst-plugins-good1.0 security update
[22.11.2016] DSA-3722 vim security update
[21.11.2016] DSA-3721 tomcat7 security update
[21.11.2016] DSA-3720 tomcat8 security update
[21.11.2016] DSA-3719 wireshark security update
[17.11.2016] DSA-3718 drupal7 security update
[17.11.2016] DSA-3717 gst-plugins-bad1.0, gst-plugins-bad0.10 security update
[16.11.2016] DSA-3716 firefox-esr security update
[15.11.2016] DSA-3715 moin security update
[15.11.2016] DSA-3714 akonadi security update
[15.11.2016] DSA-3713 gst-plugins-bad0.10 security update
[13.11.2016] DSA-3712 terminology security update
[11.11.2016] DSA-3711 mariadb-10.0 security update
[10.11.2016] DSA-3710 pillow security update
[08.11.2016] DSA-3709 libxslt security update
[07.11.2016] DSA-3708 mat security update
[07.11.2016] DSA-3707 openjdk-7 security update
[07.11.2016] DSA-3706 mysql-5.5 security update
[03.11.2016] DSA-3705 curl security update
[03.11.2016] DSA-3704 memcached security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.