Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[01.04.2015] DSA-3211 iceweasel - security update
[31.03.2015] DSA-3210 wireshark - security update
[30.03.2015] DSA-3209 openldap - security update
[29.03.2015] DSA-3208 freexl - security update
[28.03.2015] DSA-3207 shibboleth-sp2 - security update
[28.03.2015] DSA-3206 dulwich - security update
[27.03.2015] DSA-3205 batik - security update
[24.03.2015] DSA-3204 python-django - security update
[22.03.2015] DSA-3203 tor - security update
[22.03.2015] DSA-3202 mono - security update
[22.03.2015] DSA-3201 iceweasel - security update
[20.03.2015] DSA-3200 drupal7 - security update
[20.03.2015] DSA-3199 xerces-c - security update
[20.03.2015] DSA-3198 php5 - security update
[19.03.2015] DSA-3197 openssl - security update
[18.03.2015] DSA-3196 file - security update
[18.03.2015] DSA-3195 php5 - security update
[17.03.2015] DSA-3194 libxfont - security update
[17.03.2015] DSA-3193 tcpdump - security update
[17.03.2015] DSA-3192 checkpw - security update
[15.03.2015] DSA-3191 gnutls26 - security update
[15.03.2015] DSA-3190 putty - security update
[15.03.2015] DSA-3189 libav - security update
[15.03.2015] DSA-3188 freetype - security update
[15.03.2015] DSA-3187 icu - security update
[13.03.2015] DSA-3186 nss - security update
[12.03.2015] DSA-3185 libgcrypt11 - security update
[12.03.2015] DSA-3184 gnupg - security update
[12.03.2015] DSA-3183 movabletype-opensource - security update
[11.03.2015] DSA-3182 libssh2 - security update
[10.03.2015] DSA-3181 xen - security update
[10.03.2015] DSA-3177 mod-gnutls - security update
[05.03.2015] DSA-3180 libarchive - security update
[03.03.2015] DSA-3179 icedove - security update
[02.03.2015] DSA-3178 unace - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.