Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[19.11.2019] DSA-4574 redmine security update
[18.11.2019] DSA-4573 symfony security update
[18.11.2019] DSA-4572 slurm-llnl security update
[17.11.2019] DSA-4571 thunderbird security update
[17.11.2019] DSA-4570 mosquitto security update
[14.11.2019] DSA-4569 ghostscript security update
[14.11.2019] DSA-4568 postgresql-common security update
[13.11.2019] DSA-4565 intel-microcode security update
[12.11.2019] DSA-4567 dpdk security update
[12.11.2019] DSA-4566 qemu security update
[12.11.2019] DSA-4564 linux security update
[12.11.2019] DSA-4563 webkit2gtk security update
[10.11.2019] DSA-4562 chromium security update
[08.11.2019] DSA-4561 fribidi security update
[06.11.2019] DSA-4560 simplesamlphp security update
[05.11.2019] DSA-4559 proftpd-dfsg security update
[04.11.2019] DSA-4558 webkit2gtk security update
[31.10.2019] DSA-4557 libarchive security update
[31.10.2019] DSA-4556 qtbase-opensource-src security update
[29.10.2019] DSA-4555 pam-python security update
[28.10.2019] DSA-4554 ruby-loofah security update
[28.10.2019] DSA-4553 php7.3 security update
[28.10.2019] DSA-4552 php7.0 security update
[25.10.2019] DSA-4551 golang-1.11 security update
[25.10.2019] DSA-4550 file security update
[24.10.2019] DSA-4549 firefox-esr security update
[21.10.2019] DSA-4548 openjdk-8 security update
[21.10.2019] DSA-4547 tcpdump security update
[20.10.2019] DSA-4546 openjdk-11 security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.