Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[22.05.2018] DSA-4207 packagekit security update
[21.05.2018] DSA-4206 gitlab security update
[18.05.2018] DSA-4205 Advance notification for upcoming end-of-life for Debian 8
[18.05.2018] DSA-4204 imagemagick security update
[17.05.2018] DSA-4203 vlc security update
[16.05.2018] DSA-4202 curl security update
[15.05.2018] DSA-4201 xen security update
[14.05.2018] DSA-4200 kwallet-pam security update
[10.05.2018] DSA-4199 firefox-esr security update
[09.05.2018] DSA-4198 prosody security update
[09.05.2018] DSA-4197 wavpack security update
[08.05.2018] DSA-4196 linux security update
[08.05.2018] DSA-4195 wget security update
[06.05.2018] DSA-4194 lucene-solr security update
[05.05.2018] DSA-4193 wordpress security update
[04.05.2018] DSA-4192 libmad security update
[03.05.2018] DSA-4191 redmine security update
[03.05.2018] DSA-4190 jackson-databind security update
[02.05.2018] DSA-4189 quassel security update
[01.05.2018] DSA-4188 linux security update
[01.05.2018] DSA-4187 linux security update
[28.04.2018] DSA-4186 gunicorn security update
[28.04.2018] DSA-4185 openjdk-8 security update
[28.04.2018] DSA-4184 sdl-image1.2 security update
[28.04.2018] DSA-4183 tor security update
[28.04.2018] DSA-4182 chromium-browser security update
[28.04.2018] DSA-4181 roundcube security update
[25.04.2018] DSA-4180 drupal7 security update
[24.04.2018] DSA-4179 linux-tools security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.