Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[24.04.2015] DSA-3235 openjdk-7 - security update
[24.04.2015] DSA-3234 openjdk-6 - security update
[24.04.2015] DSA-3233 wpa - security update
[22.04.2015] DSA-3232 curl - security update
[21.04.2015] DSA-3231 subversion - security update
[20.04.2015] DSA-3230 django-markupfield - security update
[19.04.2015] DSA-3229 mysql-5.5 - security update
[16.04.2015] DSA-3228 ppp - security update
[15.04.2015] DSA-3227 movabletype-opensource - security update
[15.04.2015] DSA-3226 inspircd - security update
[15.04.2015] DSA-3225 gst-plugins-bad0.10 - security update
[12.04.2015] DSA-3224 libx11 - security update
[12.04.2015] DSA-3223 ntp - security update
[12.04.2015] DSA-3222 chrony - security update
[12.04.2015] DSA-3221 das-watchdog - security update
[11.04.2015] DSA-3220 libtasn1-3 - security update
[11.04.2015] DSA-3219 libdbd-firebird-perl - security update
[10.04.2015] DSA-3218 wesnoth-1.10 - security update
[09.04.2015] DSA-3217 dpkg - security update
[06.04.2015] DSA-3216 tor - security update
[06.04.2015] DSA-3215 libgd2 - security update
[06.04.2015] DSA-3214 mailman - security update
[06.04.2015] DSA-3213 arj - security update
[02.04.2015] DSA-3212 icedove - security update
[01.04.2015] DSA-3211 iceweasel - security update
[31.03.2015] DSA-3210 wireshark - security update
[30.03.2015] DSA-3209 openldap - security update
[29.03.2015] DSA-3208 freexl - security update
[28.03.2015] DSA-3207 shibboleth-sp2 - security update
[28.03.2015] DSA-3206 dulwich - security update
[27.03.2015] DSA-3205 batik - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.