Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[23.05.2015] DSA-3272 ipsec-tools - security update
[23.05.2015] DSA-3271 nbd - security update
[22.05.2015] DSA-3270 postgresql-9.4 - security update
[22.05.2015] DSA-3269 postgresql-9.1 - security update
[22.05.2015] DSA-3268 ntfs-3g - security update
[22.05.2015] DSA-3267 chromium-browser - security update
[21.05.2015] DSA-3266 fuse - security update
[20.05.2015] DSA-3265 zendframework - security update
[19.05.2015] DSA-3264 icedove - security update
[19.05.2015] DSA-3263 proftpd-dfsg - security update
[18.05.2015] DSA-3262 xen - security update
[15.05.2015] DSA-3261 libmodule-signature-perl - security update
[13.05.2015] DSA-3260 iceweasel - security update
[13.05.2015] DSA-3259 qemu - security update
[12.05.2015] DSA-3258 quassel - security update
[11.05.2015] DSA-3257 mercurial - security update
[10.05.2015] DSA-3256 libtasn1-6 - security update
[10.05.2015] DSA-3255 zeromq3 - security update
[09.05.2015] DSA-3254 suricata - security update
[07.05.2015] DSA-3253 pound - security update
[06.05.2015] DSA-3252 sqlite3 - security update
[05.05.2015] DSA-3251 dnsmasq - security update
[04.05.2015] DSA-3250 wordpress - security update
[03.05.2015] DSA-3249 jqueryui - security update
[02.05.2015] DSA-3248 libphp-snoopy - security update
[02.05.2015] DSA-3247 ruby2.1 - security update
[02.05.2015] DSA-3246 ruby1.9.1 - security update
[02.05.2015] DSA-3245 ruby1.8 - security update
[02.05.2015] DSA-3244 owncloud - security update
[01.05.2015] DSA-3243 libxml-libxml-perl - security update
[30.04.2015] DSA-3242 chromium-browser - security update
[29.04.2015] DSA-3241 elasticsearch - security update
[29.04.2015] DSA-3240 curl - security update
[29.04.2015] DSA-3239 icecast2 - security update
[26.04.2015] DSA-3238 chromium-browser - security update
[26.04.2015] DSA-3237 linux - security update
[25.04.2015] DSA-3236 libreoffice - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.