Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[26.07.2016] DSA-3631 php5 security update
[26.07.2016] DSA-3630 libgd2 security update
[25.07.2016] DSA-3629 ntp security update
[25.07.2016] DSA-3628 perl security update
[24.07.2016] DSA-3627 phpmyadmin security update
[24.07.2016] DSA-3626 openssh security update
[22.07.2016] DSA-3625 squid3 security update
[21.07.2016] DSA-3624 mysql-5.5 security update
[20.07.2016] DSA-3623 apache2 security update
[18.07.2016] DSA-3622 python-django security update
[18.07.2016] DSA-3621 mysql-connector-java security update
[15.07.2016] DSA-3620 pidgin security update
[15.07.2016] DSA-3619 libgd2 security update
[14.07.2016] DSA-3618 php5 security update
[06.07.2016] DSA-3617 horizon security update
[04.07.2016] DSA-3616 linux security update
[02.07.2016] DSA-3615 wireshark security update
[02.07.2016] DSA-3614 tomcat7 security update
[02.07.2016] DSA-3613 libvirt security update
[01.07.2016] DSA-3612 gimp security update
[30.06.2016] DSA-3611 libcommons-fileupload-java security update
[29.06.2016] DSA-3610 xerces-c security update
[29.06.2016] DSA-3609 tomcat8 security update
[29.06.2016] DSA-3608 libreoffice security update
[28.06.2016] DSA-3607 linux security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.