Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[12.12.2017] DSA-4064 chromium-browser security update
[11.12.2017] DSA-4063 pdns-recursor security update
[10.12.2017] DSA-4062 firefox-esr security update
[10.12.2017] DSA-4061 thunderbird security update
[09.12.2017] DSA-4060 wireshark security update
[08.12.2017] DSA-4059 libxcursor security update
[08.12.2017] DSA-4058 optipng security update
[08.12.2017] DSA-4057 erlang security update
[07.12.2017] DSA-4056 nova security update
[07.12.2017] DSA-4055 heimdal security update
[03.12.2017] DSA-4054 tor security update
[30.11.2017] DSA-4053 exim4 security update
[29.11.2017] DSA-4052 bzr security update
[29.11.2017] DSA-4051 curl security update
[28.11.2017] DSA-4050 xen security update
[27.11.2017] DSA-4049 ffmpeg security update
[23.11.2017] DSA-4048 openjdk-7 security update
[23.11.2017] DSA-4047 otrs2 security update
[22.11.2017] DSA-4046 libspring-ldap-java security update
[21.11.2017] DSA-4045 vlc security update
[21.11.2017] DSA-4044 swauth security update
[21.11.2017] DSA-4043 samba security update
[19.11.2017] DSA-4042 libxml-libxml-perl security update
[19.11.2017] DSA-4041 procmail security update
[17.11.2017] DSA-4040 imagemagick security update
[16.11.2017] DSA-4039 opensaml2 security update
[16.11.2017] DSA-4038 shibboleth-sp2 security update
[16.11.2017] DSA-4037 jackson-databind security update
[15.11.2017] DSA-4036 mediawiki security update
[15.11.2017] DSA-4035 firefox-esr security update
[15.11.2017] DSA-4034 varnish security update
[13.11.2017] DSA-4033 konversation security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.