Bezpečnostné správy

Debian berie bezpečnosť veľmi vážne. Riešime všetky bezpečnostné problémy, ktoré nám boli oznámené a zaisťujeme, že sú opravené v rozumnom časovom horizonte. Mnohé upozornenia sú koordinované s ostatnými dodávateľmi slobodného softvéru a sú zverejnené v rovnaký deň ako zraniteľnosť samotná. Máme aj tím pre bezpečnostný audit, ktorý kontroluje archív a hľadá nové alebo neopravené bezpečnostné chyby.

Skúsenosti ukázali, že „security through obscurity“ (zabezpečenie netransparentnosťou) nefunguje. Verejné odhalenie umožňuje rýchlejšie a lepšie riešenia bezpečnostných problémov. V tomto duchu táto stránka ukazuje stav Debianu s ohľadom na na rôzne známe bezpečnostné problémy, ktoré by mohli myť vplyv na Debian.

Debian tiež spolupracuje v oblasti bezpečnostnej štandardizácie: Bezpečnostné upozornenia Debianukompatibilné s CVE (pozrite si krížové odkazy) a Debian má zastúpenie v Rade projektu Open Vulnerability Assessment Language.

Udržujte svoj systém Debian bezpečný

Aby ste dostávali najnovšie bezpečnostné upozornenia Debianu, prihláste sa do emailovej konferencie debian-security-announce.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie balíkov jednoducho získate prostredníctvom apt. Stačí na to riadok

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

v súbore /etc/apt/sources.list. Potom spustite apt-get update && apt-get upgrade, čím stiahnete a nainštalujete dostupné aktualizácie. Bezpečnostný archív je podpísaný bežnými podpisovými kľúčmi archívu Debian.

Ďalšie informácie o otázkach bezpečnosti v Debiane nájdete v Často kladených otázkach Bezpečnostného tímu a v manuáli nazvanom Zabezpečenie Debianu.

Najnovšie upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú skrátený archív bezpečnostných upozornení, ktoré boli poslané do konferencie debian-security-announce.

[17. feb 2018] DSA-4118 tomcat-native security update
[17. feb 2018] DSA-4117 gcc-4.9 security update
[16. feb 2018] DSA-4116 plasma-workspace security update
[15. feb 2018] DSA-4115 quagga security update
[15. feb 2018] DSA-4114 jackson-databind security update
[14. feb 2018] DSA-4113 libvorbis security update
[14. feb 2018] DSA-4112 xen security update
[11. feb 2018] DSA-4111 libreoffice security update
[10. feb 2018] DSA-4110 exim4 security update
[09. feb 2018] DSA-4109 ruby-omniauth security update
[09. feb 2018] DSA-4108 mailman security update
[07. feb 2018] DSA-4107 django-anymail security update
[07. feb 2018] DSA-4106 libtasn1-6 security update
[06. feb 2018] DSA-4105 mpv security update
[04. feb 2018] DSA-4104 p7zip security update
[31. jan 2018] DSA-4103 chromium-browser security update
[30. jan 2018] DSA-4102 thunderbird security update
[28. jan 2018] DSA-4101 wireshark security update
[27. jan 2018] DSA-4100 tiff security update
[27. jan 2018] DSA-4099 ffmpeg security update
[26. jan 2018] DSA-4098 curl security update
[25. jan 2018] DSA-4097 poppler security update
[25. jan 2018] DSA-4096 firefox-esr security update
[24. jan 2018] DSA-4095 gcab security update
[22. jan 2018] DSA-4094 smarty3 security update
[21. jan 2018] DSA-4093 openocd security update
[19. jan 2018] DSA-4092 awstats security update

Najnovšie bezpečnostné upozornenia sú dostupné aj vo formáte RDF. Ponúkame aj iný súbor, ktorý zahŕňa prvý odsek príslušného upozornenia, takže môžete priamo v ňom vidieť čoho sa upozornenie týka.

Dostupné sú aj staršie bezpečnostné upozornenia: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 a nedatované bezpečnostné upozornenia, zahrnuté kvôli neskorším.

Distribúcie Debianu nepodliehajú všetkým bezpečnostným zraniteľnostiam. Sledovanie bezpečnosti Debianu sústreďuje všetky informácie o stave zraniteľnosti balíkov Debianu, v ktorých môžete vyhľadávať podľa mena CVE alebo balíka.

Kontaktné informácie

Prosím, prečítajte si Často kladené otázky Bezpečnostného tímu ešte pred tým, ako nás budete kontaktovať, pretože vaša otázka už môže byť zodpovedaná!

Kontaktné informácie sú aj v Často kladených otázkach.