Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Bezpečnostné správy

Debian berie bezpečnosť veľmi vážne. Riešime všetky bezpečnostné problémy, ktoré nám boli oznámené a zaisťujeme, že sú opravené v rozumnom časovom horizonte. Mnohé upozornenia sú koordinované s ostatnými dodávateľmi slobodného softvéru a sú zverejnené v rovnaký deň ako zraniteľnosť samotná. Máme aj tím pre bezpečnostný audit, ktorý kontroluje archív a hľadá nové alebo neopravené bezpečnostné chyby.

Skúsenosti ukázali, že „security through obscurity“ (zabezpečenie netransparentnosťou) nefunguje. Verejné odhalenie umožňuje rýchlejšie a lepšie riešenia bezpečnostných problémov. V tomto duchu táto stránka ukazuje stav Debianu s ohľadom na na rôzne známe bezpečnostné problémy, ktoré by mohli myť vplyv na Debian.

Debian tiež spolupracuje v oblasti bezpečnostnej štandardizácie: Bezpečnostné upozornenia Debianukompatibilné s CVE (pozrite si krížové odkazy) a Debian má zastúpenie v Rade projektu Open Vulnerability Assessment Language.

Udržujte svoj systém Debian bezpečný

Aby ste dostávali najnovšie bezpečnostné upozornenia Debianu, prihláste sa do emailovej konferencie debian-security-announce.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie balíkov jednoducho získate prostredníctvom apt. Stačí na to riadok

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free

v súbore /etc/apt/sources.list. Potom spustite apt-get update && apt-get upgrade, čím stiahnete a nainštalujete dostupné aktualizácie. Bezpečnostný archív je podpísaný bežnými podpisovými kľúčmi archívu Debian.

Ďalšie informácie o otázkach bezpečnosti v Debiane nájdete v Často kladených otázkach Bezpečnostného tímu a v manuáli nazvanom Zabezpečenie Debianu.

Najnovšie upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú skrátený archív bezpečnostných upozornení, ktoré boli poslané do konferencie debian-security-announce.

[09. dec 2022] DSA-5298-1 cacti security update
[06. dec 2022] DSA-5297-1 vlc security update
[06. dec 2022] DSA-5296-1 xfce4-settings security update
[04. dec 2022] DSA-5295-1 chromium security update
[04. dec 2022] DSA-5294-1 jhead security update
[03. dec 2022] DSA-5293-1 chromium security update
[01. dec 2022] DSA-5292-1 snapd security update
[28. nov 2022] DSA-5291-1 mujs security update
[28. nov 2022] DSA-5290-1 commons-configuration2 security update
[27. nov 2022] DSA-5289-1 chromium security update
[25. nov 2022] DSA-5288-1 graphicsmagick security update
[22. nov 2022] DSA-5287-1 heimdal security update
[19. nov 2022] DSA-5286-1 krb5 security update
[17. nov 2022] DSA-5285-1 asterisk security update
[17. nov 2022] DSA-5284-1 thunderbird security update
[17. nov 2022] DSA-5283-1 jackson-databind security update
[17. nov 2022] DSA-5279-2 wordpress security update
[16. nov 2022] DSA-5282-1 firefox-esr security update
[15. nov 2022] DSA-5281-1 nginx security update
[15. nov 2022] DSA-5280-1 grub2 security update
[15. nov 2022] DSA-5279-1 wordpress security update
[13. nov 2022] DSA-5278-1 xorg-server security update
[13. nov 2022] DSA-5277-1 php7.4 security update
[12. nov 2022] DSA-5276-1 pixman security update
[10. nov 2022] DSA-5275-1 chromium security update

Najnovšie bezpečnostné upozornenia sú dostupné aj vo formáte RDF. Ponúkame aj iný súbor, ktorý zahŕňa prvý odsek príslušného upozornenia, takže môžete priamo v ňom vidieť čoho sa upozornenie týka.

Dostupné sú aj staršie bezpečnostné upozornenia: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 a nedatované bezpečnostné upozornenia, zahrnuté kvôli neskorším.

Distribúcie Debianu nepodliehajú všetkým bezpečnostným zraniteľnostiam. Sledovanie bezpečnosti Debianu sústreďuje všetky informácie o stave zraniteľnosti balíkov Debianu, v ktorých môžete vyhľadávať podľa mena CVE alebo balíka.

Kontaktné informácie

Prosím, prečítajte si Často kladené otázky Bezpečnostného tímu ešte pred tým, ako nás budete kontaktovať, pretože vaša otázka už môže byť zodpovedaná!

Kontaktné informácie sú aj v Často kladených otázkach.