Debian sigurnosni naputak

xfree -- nesigurne /tmp datoteke

Datum prijave:
undated
Ranjiv:
Ne
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Korisničke skripte za pokretanje X-a katkad stvaraju iskoristivu datoteku u /tmp.