Säkerhetsbulletin från Debian

xfree -- osäkra /tmp-filer

Rapporterat den:
undated
Sårbara:
Nej
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
användarens X-startskript skapar ibland utnyttjbar fil i /tmp