Säkerhetsbulletiner från sena 1997 och tidiga 1998

[undated] xfree
Skapar osäkra uttag
[undated] xfree
osäkra /tmp-filer
[undated] xfree
osäker filhantering
[undated] teardrop
"teardrop"-attack
[undated] svgalib
Lokal root-attack
[undated] ssh
obehörig vidaresändning av portar
[undated] sperl
Lokal root-attack
[undated] samba
fjärr-rootattack
[undated] parse-control
INN 1.5 parsecontrol
[undated] modutils
request-route använde låsfil i /tmp
[undated] mgetty
fjärr-rootattack
[undated] mc
Scriptproblem i mc
[undated] lynx
lokalt säkerhetshål
[undated] libdb
buffertspill
[undated] ldso
buffertspill
[undated] kernel
IP-fejkningsangrepp "land"
[undated] doom
/tmp-fil-attack
[undated] bliss virus
Datavirus