Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Εμπορικά Σήματα του Debian

Εμπορικά Σήματα

Το Debian είναι προσηλωμένο στην προστασία και τη διασφάλιση της συνεπούς χρήσης του εμπορικού σήματός του, των λογοτύπων και των στυλ του καθώς και να κάνει ευκολότερο για κάθε καλόπιστο χρήστη να τα χρησιμοποιήσει. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, το εμπορικό σήμα του Debian είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες του Software in the Public Interest, Inc., το οποίο το διαχειρίζεται το Σχέδιο Debian. Για καταχώρηση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε υποβάλει μια αίτηση του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για την επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και την Ιαπωνία· το εμπορικό σήμα του Debian είναι επίσης καταχωρημένο στη Βραζιλία, με τον αριθμό N. do processo 827045310.

Το εμπορικό σήμα του Debian καταχωρήθηκε πρώτη φορά την 21η Δεκεμβρίου του 1999, αλλά υπήρχε σε χρήση ήδη από τον Αύγουστο του 1993. Είναι καταχωρημένο υπό την Nice Class 009: Computer Utility and Operating System Software.

Πολιτική Εμπορικού Σήματος

Έκδοση: 2.0
Εκδόθηκε: 19 Ιανουαρίου 2013

Το Software in the Public Interest, Inc. κατέχει ένα αριθμό εμπορικών σημάτων τόσο σε μορφή κειμένου όσο και λογοτύπου που συμπεριλαμβανομένουν φίρμες, σλόγκαν ή στυλ. Η πολιτική αυτή συμπεριλαμβάνει και καλύπτει όλες τις φίρμες, σε μορφή κειμένου και λογοτύπου που συλλογικά αναφέρονται ως εμπορικά σήματα Debian. Μπορείτε να δείτε μια μη εξαντλητική λίστα των εμπορικών σημάτων του Debian, τόσο των καταχωρημένων όσο και των μη καταχωρημένων (αλλά αναγνωρισμένων, κατά τα άλλα, νομικά) εμπορικών σημάτων στη σελίδα μας για τα Εμπορικά Σήματα.

Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής εμπορικών σημάτων είναι:

 1. να ενθαρρύνει την ευρεία χρήση και υιοθέτηση των εμπορικών σημάτων του Debian,
 2. να ξεκαθαρίσει την κανονική χρήση των εμπορικών σημάτων του Debian από τρίτους,
 3. να αποτρέψει την κακή χρήση των εμπορικών σημάτων που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή να παραπλανήσει τους χρήστες σε σχέση με το Debian ή τους σχετιζόμενους με αυτό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι σκοπός αυτής της πολιτικής να περιορίσει την εμπορική δραστηριότητα γύρω από το Debian. Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να δουλέψουν με το Debian παραμένοντας συμμορφωμένοι με αυτή την πολιτική.

Ακολουθούν οι οδηγίες για την ορθή χρήση των εμπορικών σημάτων του Debian από εκδότες και άλλα τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στα εμπορικά σήματα του Debian που δεν είναι συνεπής με αυτές τις οδηγίες ή άλλη μη εξουσιιδοτημένη χρήση ή αναφορά τους ή χρήση σημάτων που προκαλούν σύγχυση επειδή προσομοιάζουν με τα εμπορικά σήματα του Debian, απαγορεύεται και ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος του Debian.

Οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων του Debian με παραπλανητικό και ψευδή τρόπο που δυσφημεί το Debian, όπως για παράδειγμα αναληθής διαφήμιση, απαγορεύεται πάντα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα του Debian χωρίς να ζητάτε άδεια

 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian για να κάνετε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το Debian που αντιστοιχούν στην πραγματικότητα ή να επικοινωνήσετε τη συμβατότητα με το προϊόν σας με έναν ειλικρινή τρόπο.
 2. Η χρήση την οποία σκοπεύετε να κάνετε ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για ονομαστική (nominative) δίκαιη χρήση των εμπορικών σημάτων του Debian, με άλλα λόγια ότι απλά ταυτοποιείτε ότι μιλάτε για το Debian σε ένα κείμενο, χωρίς να υπονοείτε Οποιαδήποτε χορηγία ή προσυπογραφή.
 3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian για να περιγράψετε ή να διαφημίσετε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που σχετίζονται με το Debian με έναν τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός.
 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian για να περιγράψετε το Debian σε άρθρα, τίτλους ή αναρτήσεις σε ιστολόγια.
 5. Μπορείτε να κατασκευάσετε t-shirts, ταπετσαρίες επιφάνειας εργασίας (desktop wallpapers), κούπες ή άλλα εμπορεύματα με τα εμπορικά σήματα του Debian για μη εμπορική χρήση.
 6. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε εμπορεύματα με τα εμπορικά σήματα του Debian για εμπορική χρήση. Στην περίπτωση της εμπορικής χρήσης συνιστούμε να διαφημίσετε στους πελάτες με ειλικρινή τρόπο ποιο μέρος της τιμής πώλησης, αν υπάρχει τέτοιο, θα δωρηθεί στο Σχέδιο Debian. Δείτε τη σελίδα μας Δωρεές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσφέρετε δωρέες στο Σχέδιο Debian.

Δεν μπορείτε ΠΟΤΕ να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian χωρίς να ζητήσετε έγκριση

 1. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να υπονοεί κάποια σχέση ή υποστήριξη του Σχεδίου Debian ή της κοινότητας, αν αυτό δεν ισχύει.
 2. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian στην ονομασία μιας εταιρείας ή οργανισμού ή ως όνομα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.
 3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που μοιάζει σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με τα εμπορικά σήματα του.
 4. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian σε ένα δικτυακό όνομα, με ή χωρίς εμπορική πρόθεση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα του Debian

 1. Χρησιμοποιήστε τα εμπορικά σήματα του Debian με τρόπο που να καθιστά ξεκάθαρο ότι το σχέδιό σας σχετίζεται με το Σχέδιο Debian, αλλά ούτε αποτελεί μέρος του Debian, ούτε παράγεται από το Σχέδιο Debian ούτε προσυπογράφεται από αυτό.
 2. Κάνετε εμφανή μνεία στο γεγονός ότι η Public Interest, Inc. έχει την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος του Debian.

  Παράδειγμα:

  Το [ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ] είναι (καταχωρημένο, αν πρέπει να γραφεί) εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας της Software in the Public Interest, Inc.

 3. Συμπεριλάβετε μια δήλωση αποποίησης χορηγίας, σχέσης ή προσυπογραφής από το Debian στον ιστότοπό σας και σε όλα τα σχετικά έντυπα υλικά.

  Παράδειγμα:

  Το ΣΧΕΔΙΟ X δεν σχετίζεται με το Debian. Το Debian είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα η ιδιοκτησία του οποίου ανήκει στην Software in the Public Interest, Inc.

 4. Κάνετε διάκριση των εμπορικών σημάτων του Debian από τις γειτονικές λέξεις με χρήση πλάγιας ή έντονης γραφής ή υπογράμμισης της λέξης Debian.
 5. Να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα του Debian με την ακριβή τους μορφή, χωρίς συντομεύσεις ή συλλαβισμούς ούτε σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη ή άλλες λέξεις.
 6. Μην δημιουργείτε ακρωνύμια με τα εμπορικά σήματα του Debian.

Άδεια Χρήσης

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση των εμπορικών σημάτων του Debian, ή αν θέλετε να ζητήσετε άδεια για χρήσεις που δεν επιτρέπονται από την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση trademark@debian.org με θέμα Trademark Use Request· βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε τις ακόλουθες πληροφορίες στο κυρίως σώμα του μηνύματός σας:

Νεώτερες εκδόσεις αυτής της Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να αναθεωρείται από καιρό σε καιρό και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες εδώ https://www.debian.org/trademark.

Οδηγίες για τη χρήση των λογοτύπων

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα στη διεύθυνση trademark@debian.org.

Οργανισμοί με άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων του Debian

Στους ακόλουθους οργανισμούς οργανισμούς έχει δοθεί η άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων του Debian μέσω μιας Συμφωνίας Χρήσης: