IT/försäljningsavdeleningen, Diversicom Corp of Riverview, USA

Förutoma tt vi använder Debian i flera interna projekt (mysql-server, kunskapsdatabas, dokumentserver, osv.) jobbar vi just nu med att paketera en fristående filserver som ska användas med vår främsta produkt.

Debian har gjort det möjilgt för oss att sluta använda RH (usch) genom att tillhandahålla en minimalistisk och enkel distribution som vi kan konfigurera själva utan att behöva ett domderande grafiskt gränssnitt eller en körande X-servere – även om skrivbordsimplementationerna av Gnome och KDE är fina. Vi tycker även om den testningsprocedur Debian genomgår (vi använder huvudsakligen Sarge, men även Sid på några personliga system) och vet att det vi får i Sarge är ganska stabil.