Finances & IT Development, Évitrum Network, Spanien

Vi använder Debian på våra fyra servrar nu, ERP (OpenERP), DDBB (Postgresql), ERP webbserver (eTiny) och filservrar och backuplösningar. För närvarande använder vi oss av Etch, men vi testar nu Lennymigrering med hjälp av virtuella servrar.

Vi valde Debian GNU/Linux på grund av två huvudsakliga orsaker, dessa goda stabilitet och dess oberoende från marknadsmanipulering.