Hermes IT, Rumänien

Vi har två servrar som kör Debian Lenny, vilket valdes på grund av dess stabilitet och eftersom vår favoritpakethanterare är Aptitude. En server är för fildelning och värd för vår CRM, och den andra används för QA/testing. Vi har även arbetsstationer som kör Debian.