Nuevo Mundo Seguros y Banco Comercial, Venezuela

Nuevo Mundo Seguros y Banco Comercial ligger i Caracas, Venezuela och har omkring 30 kontor över hela landet.

Vi började med Debian ”potato” i början av 2001 och uppgraderade till ”woody”. Vi har över dussinet servrar (alla Intelbaserade IBM-servrar, från små till mellanstora SMP-maskiner, maskinvaru-RAID osv., en äldre UltraSparc Enterprise 5000 samt några Alphaservrar som ersattes av dem och som nu används för säkerhetskopiering och filbevaring och även de kör Debian) som hanterar alla affärskritiska aktiviteter från nätverksinfrastruktur och centraliserad autentisering (DHCP, BIND, OpenLDAP, IDS, intern Debianspegel, ftp-server, Netsaint, MRTG, osv.), elektroniska tjänster (e-post 1-1 och 1-många, Slash-baserat intranät, mellanservrar för tidsbegränsad åtkomst till Internet) för över 400+ anställda över hela landet, databashantering (Oracle för äldre affärsdatabaser, PostgreSQL och MySQL för nyutveckling) och utveckling av programvaror (vi har omkring dussinet programmerare som överför Oracle Formsprogram till Perl+DBI CGI:er och mod_perl-moduler).

Jag valde att börja med SuSE i april 2000 enbart för att den hade spanska användarmanualer för min ”oerfarna” tekniska stab. Vi har använt Linux i produktion sedan april 2000 och gick över till Debian så fort som resten av den tekniska staben blev ”à jour” och hade tillräcklig erfarenhet för att hantera det administrativa arbetet; hela IT-avdelningen (nio personer) har gått över till Debian (med testing/sid för närvarande). De tål inget annat numera: skälen är pålitligheten, hanterbarheten och programvarutillgängligheten.

Vi använder fri programvara överallt där det är möjligt, vi använder bara företagsegen programvara där det inte finns några valmöjligheter (det enda skälet att vi fortfarande har Oracle installerat är att det är svårt för oss att flytta data ut från det... tills vidare :-) ).