Questia Media

Questia.com (världens största onlinebibliotek) använder Debian omfattande, och älskar, älskar, älskar det! En stor majoritet av våra produktionssystem är Debianbaserade. Exempelvis, våran reverse proxy/http-layer är Debian som kör Apache. Våran applikationsgren är Tomcat som kör på Debian, och det finns tonvis med blandade backoffice-prylar som kör på Debian. Vi älskar er.