Product Development, HVAC Products Siemens Switzerland Ltd (Building Technologies Group, International Headquarters), Svejts

Vi utvecklar produkter för konstruktionsautomatisering på våra utvecklingsmaskiner som kör ”Debian Sarge”. Vi har också en server med en MoinMoin-Wiki som kör ”Debian Sarge”.

Debians höga kvalitet och stabilitet är helt fantastisk! Tillgängligheten för programuppdateringar och säkerhetsrättelser är enastående. Ytterligare ett skäl till att använda Debian är antalet tillgängliga programpaket.

Vi använder många paket som inte är tillgängliga i andra GNU/Linux-distributioer (t.ex kdevelop3, mtd-tools, clamav, tsocks). Med Debian har vi tillgång till alla de paket vi behöver, allt vi behöver att göra är att använda apt-get och dess ”Speciella ko-krafter”.