Computer Division, Stabilys Ltd, London, Storbritannien

Hovedparten af vores SME-backbones infrastruktur kører Debian.

Tilbage i 2004 valgte vi Debian som vores fortrukne valg efter en større reviewproces samt betragtelige erfaringer med (blandt andre) Red Hat, SuSE, Ubuntu og Slackware. Vi har nylig igen gennemgået processen og endte igen med at vælge Debian som vores primære infrastrukturværktøj. Vi foretrækker Debian på grund af dets pakkehåndteringssystem, dets sikkerhedsadministration, gennenførte politikker og dets relativt langsomme opgraderingscyklus.

Vi anvender Debian som en KVM-host, der stiller NAS/NFS/iSCSI-services til rådighed, SMB, som arkiveringsservere, til overvågning/NOC-hosting, webserver, e-mail og mange applikationsservere. I øjeblikket har vi to små private clouds, som er baseret på Debian. Vi har lige under 100 enheder i øjeblikket.