Computer Division, Stabilys Ltd, London, Storbritannien

Huvuddelen av vår SME-backboneinfrastruktur kör på Debian.

Vi valde Debian redan 2004 som vårt bästa alternativ efter en omfattande översyn och stor erfarenhet med (bland annat) Red Hat, SuSE, Ubuntu och Slackware. Vi har nyligen återkört processen och har åter igen valt Debian som vårat främsta infrastruktursverktyg. Vi föredrar Debian på grund av dess pakethanteringssystem, dess säkerhetshantering, eftersom det följer sin policies strikt, och dess relativt långsamma uppgraderingscykel.

Vi använder Debian som en KVM-värd, för att tillhandahålla NAS/NFS/iSCSI-tjänster, SMB, för arkiveringsservrar, för övervakning/ NOC-hosting, webbtjänster, email och många applikationsservrar. Vi kör för närvarande två små privata moln baserade på Debian. Vi har strax under 100 instanser totalt för närvarande.