PT Terakorp Indonesia, IT Consultant, Bandung, Indonesien

Våran älskade server, cupid, har två nätverksgränssnitt för Internet och LAN. Vi har använt den servern i ungefär 5 år, sedan Debian Potato. Servern är internetanslutningen för 13 Windowsbaserade arbetsstationer och fyra notebooks.

Installerade paket inkluderar samba, php, apache2, mysql, postgresql, postfix, clamav, amavis-ng, spamassasin, bind9, vsftpd, och verktyg som iptables, mrtg, squid, sarg, mailman, osv.

Jag valde Debian på grund av apt-get och den bättre pakethanteringen jämfört med make install i BSD eller yum/urpm för RPM-paket.