TI Consultores, consulting technologies of information and businesses, Nicaragua

Vi använder Debian Sarge på våra arbetsstationer så väl som våra servrar. För tillfället har vi installerat Debian eftersom det ger en bättre arbetssituation och kompatibilitet med tillgängliga program. Vi har även runt 75 maskiner med Debian Sarge och 5 servrar.