Elektronikforskningsgruppen, Aberdeens Universitet, Aberdeen, Skottland

Aberdeens universitet är bland Storbritanniens främsta forskningsuniversitet, så som noterat i Research Assessment Exercise (RAE 2008) - en årslång oberoende bedömning av forskningskvalitet som utförs över Storbritanniens universitet.

Electronics Research Group (ERG) i Institutionen för Teknik i kollegiet för fysiska vetenskaprna vid Abeerdeens universitet utför forskning relaterat till design, simulation, optimering och benchmarking av system. Det fungerar som en av Institutionen för Tekniks forskningsgrupper.

Forskningsgruppen jobbar i sitt eget dedikerade nätverk. Testbädden stödjer arbetet som utförs i forskningslabben och fjärrtestenheter. Primära användningen av testbädden är att undersöka kommunikationssystem och identifiera potentiella prestandaproblem, föreslå lämpliga tekniker som kan förbättra prestanda, och för att analysera vilka konsekvenser implementationer av specifika tekniker kan få.

För att utföra denna forskning kör forskningsgruppen ett antal tjänster, inklusive webb, e-post och DNS på Debian Stable-servrar. Vi började först att köra Debian på våra e-post- och DNS-servrar under 2011 på sparc64-servrar, även om vi numer nästan uteslutande använder amd64. Debians stabilitet tillåter oss att spendera mindre tid med underhåll för dessa stödtjänster och mer tid med våran forskning.

Vi har även använt Debian stable och Debian testing på provbäddar. Lättheten med vilken vi kan deploya ett antal maskiner som är konfigurerade till den topologin som vi behöver och att få möjligheten att utföra den verkliga forskningen som behövs gör Debian perfekt för denna användning. När vi använder Debian stable vet vi även att andra forskare kan reproducera våran setup med lätthet för att återskapa vår efterforskning.