Department of Geological Sciences and Geotechnology, University of Milano-Bicocca, Italien

Vi använder oss av Debian GNU/Linux för att kör en server för avdelningen, med interna webbsidor och delad FTP/Samba-hemkataloger.

Vi valde Linux för att tillhandahålla multianvändarsystem och skrivbordsoberoende åtkomst för användarna, lättare konfigurering och uppdatering, samt en totalt kostnadsfri lösning, och speciellt Debian för dess extrema stabilitet och tillgänglighet.