POMA-laboratoriet, Universitetet i Angers, Frankrike

Vi använder Debian GNU/Linux på fem arbetsstationer, två servrar (ftp, samba, http och dhcp) och tre maskiner för vetenskapliga beräkningar (AMD-dubbelprocessorsystem). Vi valde Debian GNU/Linux på grund av dess stabilitet och pakethanteringssystem (apt-get).