Microbiology laboratory, Science Faculty, UNAM, Mexico

Vi är en grupp som jobbar med ursprunget och den tidiga utvecklingen av liv. Många av våra analyser baseras på jämförelser mellan protein och genetiska sekvenser. Vi tycker att mjukvaran som kommer med Debian är väldigt användbar och lätt att använda eftersom vi inte är specialister inom data. Detta hjälper oss på fem servrar och nio arbetsstationer som används av våra studerande, masters och doktors-studerande.