Montana Tech, Butte, Montana, USA

Vid datorteknikavdelningen vid Montana Tech kör vi Debian 3.0 på våra två huvudservrar för avdelningen (en är nfs-server, den andra är huvudservern som används för interaktiva inloggningar från utanför högskoleområdet), och på elva andra maskiner som fungerar som allmänna labbplatser och som används av runt 60 studenter på tre av våra kurser.

Vi har inte någon specifik systemadministratör, så det var väldigt viktigt att våra system fungerar med minsta möjliga problem, dag ut och dag in. Debian 3.0 har levt upp till denna utmaning: studenterna använder våra servrar för nätverksuppgifter, C- och C++-programmering, och systemen har varit problemfria.

Debians paketsystem (som vi vanligtvis använder via dselect) är en stor fördel. Säkerhetsuppdateringar är problemfria, och vårt system möter våra nuvarande krav utan problem. Jag har använt ett antal kommersiella Unixvarianter, och Debians paketsystem och pålitlighet slår dem alla utan besvär. (Om det nu spelar någon roll, så har jag har varit heltidssystemadministratör i både akademisk och industriell miljö, så mina erfarenheter med kommersiella system har varit både långvariga och smärtsamma...)