Information Security Laboratory, Department of Computer Science, National Sun Yat-Sen University, Taiwan

Systemet används som e-post-, fil- samt FTPserver för laboratoriet. Det används även för kurshanteringssystem (Moodle) för kurserna som erbjuds av professorerna i laboratoriet. Servern tillhandahåller även en bra programmeringsmiljö för studenterna att skriva program om informationssäkerhet. Paketet GMP används till stor utsträckning för projekten, och TeX används för behandling av alla uppsatser och rapporter.