Ingenjörsfakulteten, Fundación Universitaria San Martín, Colombia

Vi har ett rum med 18 Sparc Ultra 5-datorer, en Enterprise 450 som fungerar som server för mer än 1000 användare, en Sparc Ultra 10 som betjänar vår webbplats, sändlistor, kurswebbsidor och administrativa ändamål. Debian används sedan juni 2001 på dessa maskiner och vi kan enkelt administrera våra system och många nya program. Våra studenter använder många verktyg av de som kommer från Debian.