Don Bosco Technical Institute, Sunyani, Ghana

Vi använder Debian på två gateways som ansluter skolan och två andra byggnader på campus till internet sedan 2008. Utöver detta använder vi några Debianinstallationer i VirtualBox för att lära it enkel systemadministration till studenterna. Dessa kör Debian Squeeze. På våra gateways kör vi en DHCP och DNS-server, Squid och brandväggen iptables.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet och dess enkla underhåll. Vad som är speciellt fint för oss (eftersom vi har begränsade resurser) är den enkla uppgraderingsvägen som Debian tillhandahåller från en utgåva till nästa, vilket förhindrar att vi måste installera om varannat år.