School of Geosciences, Universitett i Sydney, Australien

Vår skola använder Debian Linux för flera olika uppgifter, bland annat till att lära ut geofysisk databehandling och -modellering till universitetsstuderande. Våra forskare och doktorander använder Debian för numerisk simulering och modellering.

Våra Debianservrar står för kritisk fillagring och utskriftsfunktionalitet, utgör kärnan i vår kommunikationsinfrastruktur, webbpublicering, programvaruutveckling och nätverksadministration.

Vi valde Debian för dess stabilitet, funktionalitet, utvecklingsnivå, flexibilitet och anpassningsgrad.