Academic Administration, Universidad de El Salvador, El Salvador

Vi använder Debian sedan 2004-2005. Vi har 30 servrar som för närvarande kör Debian Lenny. Tjänsterna som vi tillhandahåller är: Academic system (PostgreSQL-databas, Apache2, PHP5), DNS (Bind9), övervakning (Munin, Nagios3, MRTG), autentisering (OpenLDAP), fildelning (OpenLDAP, Samba), virtuella maskiner (Xen), spegling och andra tjänster (rsync, Apache2, Git), webbserver (Apache2, PHP5, PostgreSQL, MySQL, Drupal 6), streaming (Icecast), säkerhet (Fail2ban, iptables).

Vi valde Debian GNU/Linux av följande anledningar: Stabilitet, enkla säkerhetsuppdateringar, enkel nedladdning av paket med en spegling i vårt nätverk, anpassningsbarhet till våra behov, och bredden av paket i distributionen. Tack för det fantastiska arbetet som ni utför.