School of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australien

Indtil videre har vi cirka 550 maskiner som kører woody, ud af dem er lige over 40 servere. De fleste woody-maskiner anvendes i vores 21 undervisningslokaler, hvor de studerende udfører deres opgaver. De øvrige maskiner are spredt rundt på skrivebordene hos akademikere og administrativt personale.

GNU-oversætterne, XFree, Mozilla, Emacs, vi, Apache, mutt, pine, MySQL og PostgreSQL er de hyppigst anvende programmer på maskinerne.

Vi valgte Debian fremfor andre Linux-distributioner på grund af den lette måde at administrere systemet på, og den generelle opmærksom på sikkerhed.