Institutionen för datavetenskap och -teknik, New South Wales universitet, Australien

Vid det här laget har vi omkring 550 maskiner som kör Woody, av vilka ett drygt 40-tal är servrar. De flesta är Woodyburkar som används i våra 21 lärolabb där våra studenter utför sitt kursarbete. Övriga burkar är spridda runt akademikers och systemadministratörers skrivbord.

GNU-kompilatorerna, XFree, Mozilla, Emacs, vi, apache, mutt, pine, mysql och postgresql är de mest använda programvarorna på maskinerna.

Vi valde Debian framför andra Linuxdistributioner på grund av dess administratörsvänlighet och allmänna säkerhetsmedvetenhet.