Institutionen för robotik, Valencia universitet, Spanien

Vid Valencia universitet (Spanien) används Debian ”Etch” som utvecklingsplattform för arbetsstationerna hos Laboratorio de Simulación y Modelado LSYM vid institutionen för robotik. Det finns även en filserver, en ärendehanterare och ett Subversionarkiv på en maskin som kör Debian ”Sarge” Skälet att använda Debian är huvudsakligen dess höga stabilitet och säkerhet, samt dess pakethanteringssystem.