Virtual Labs, IIITH, Hyderabad, Indien

Vi använder Debian på fyra rackservrar (IBM X3650M3). Varje server virtualiserar med hjälp av OpenVZ/KVM med Debian som värdoperativsystem och gäster kör även dom Debian. Varje instans används för att köra olika sorters tjänster som webbserver, mailserver, brandvägg, proxy, DNS-server, DHCP-server, SVN-server, och många andra tjänster.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet, stöd och den bästa demokratin bland utvecklargemenskaperna. Tack Debian!