Cemagref Bordeaux, Cemagref, Cestas, Frankrike

Vi valde Debian för våra mailhubbar. Postfix/Clamav/spamassassin/SQLGrey filtrerar alla mail för alla våra tio forskningscenter. Vi har två servrar som kör för dessa uppgifter, och vi valde Debian för dess säkerhet och stabilitet. Om några veckor komma vi att migrera allt detta under Debian Squeeze på två virtuella maskiner. Debian används även för våra huvud-DNS-servrar (åter igen två servrar för alla forskningscenter), och för den utgående SMTP-tjänsten.