Divisão de Redes, Ministério das Cidades, Brasilien

Ministeriet för Städerna använder Debian på nätverksservrar och klienter.

Debiandistributionen valdes på grund av säkerhetsnivån, enkelheten vid användning och populäriteten.