Exército Brasileiro, Brasilien

Den brasilianska armén använder Debian på nätverksservrar. Debiandistributionen valdes på grund av säkerhetsnivån, hur enkelt det är att använda och dess popularitet.