Impuls-C, BEST AGER, Dortmund, Tyskland

Den regionala sysselsättningspakten i området (BEST AGER) är ett federalt Perspektive 50plus – Beschäftigung in den Regionen program, som främjas av Tyska Federala Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor som ett enastående mönsterprojekt.

Vi, Impuls-C-avdelningen från Dortmund, använder Debian på en server (data, e-post, skrivare, webb) och på åtta arbetsstationer.

Vi valde Debian på grund av dess suveräna stabilitet och på grund av att alla våra uppgifter kan göras på ett fantastiskt sätt utan några licenskostnader. Alltså är mer av våra finanser tillgängliga till projektets faktiska syfte, att stödja långtidsarbetslösa.