Department for IT-Systems, Grenchen, Schweiz

Vi kör Debian på några kontorskritiska servrar, exempelvis mailservern (postfix) som gör ett bra arbete som spamfilter (spamassassin, amavisd, clamav) för ~800 e-postkonton. Vi använder även Debian för några routinguppgifter. I framtiden vill vi även använda Debian på skrivbordet.

Orsakerna att använda Debian är flera: Det är lätt att administrera speciellt i större miljöer, den har lättanvända uppdateringsfunktioner, vi kan använda det utan att alltid behöva acceptera EULAs eller förnya kontrakt, för de flesta ändamål finns en mjukvara redo eller så är det en bra programmeringsmiljö.