Servicio Autonomo de Propiedad Intelectual, MILCO, Venezuela

Vi använder Debian uteslutande från 2005 i alla tjänster, och migrerade skrivbordsmaskinerna i 2006, med hjälp av fri mjukvaru-gemenskapen i Venezuela.

Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI) är ett ämbetsverk i Venezuela som registrerar varumärken och uppfinningspatent i landet (SAPI accepterar inte patent på mjukvara, eller hårdvaruinbäddad mjukvara, och inte heller människor) och arbetar generellt för att förbättra folkets livskvalitet genom fri kunskapsspridning.

År 2004, före presidentens beslut om fri mjukvaruanvändning accepterades i Venezuela, började SAPI migrera sina servrar till GNU/Linux. Vi valde att använda Debian över flera andra alternativ inklusive Gentoo, Red Hat/Fedora, och Ubuntu tack vare dess robusthet, skalbarhet och allmänna enkelhet vid användning och den dagliga administrationen.

Servrar som har migrerats inkluderar HP ProLiant ML 110/350/570-servrar, en Compaw Alphaserver DS20 och flera IBM ThinkCentre. Tjänster som tillhandahålls inkluderar extern mail (med stöd för säkra e-posttransaktioner och webbmail), transparent proxy, brandväggar, IDS, web-apps pool, DNS, webbserver, databasservrar, SAN och flera andra applikationer. För närvarande börjar SAPI migreringen av 150 skrivbordsmaskiner (mestadels IBM Thinkcentres och Compaq EVOs) efter en ettårsperiod med användning av fri mjukvara före proprietära lösningar (däribland OpenOffice.org och Mozilla-lösningar) och en HP 9000-server som kör 4GL-skrivna program i Informix och en Compaq 3000 som ansvarar för ett directory.

SAPI försöker att betala tillbaks till frimjukvarugemenskapen genom att hålla servrar för SOLVE (Software Libre Venezuela) flera gemenskapsevenemang (som Caracas Trollparty 2006) och en spegling av frimjukvaruapplikationer. Planer inkluderar en CD med fri mjukvara för fri försäljning på gatan och utgivning av alla dessa system på en Subversionserver.