Systems Support Group, The Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, Storbritannien

Organisationen använder Ubuntu och Debian som förstavalet när det gäller distribution och Linuxsystem, och dessa används inom flera områden:

Det fanns ett antal faktorer som ledde till vårt antagande av Debian (och senare Ubuntu)