Het project debian-volatile

debian-volatile voor eindgebruikers

Het project debian-volatile is stopgezet bij de uitgave van Debian Squeeze. Zie deze aankondiging voor details.

Wat is debian-volatile?

Sommige pakketten richten zich op snel evoluerende zaken, zoals het filteren van spam en het scannen naar virussen, en zelfs als deze gebruik maken van bijgewerkte data-patronen, werken ze niet echt naar behoren gedurende de hele levensduur van een stabiele release. Het project volatile heeft als hoofddoel systeembeheerders in staat te stellen hun systemen op een fatsoenlijke en consistente manier bij te werken, zonder de nadelen die verbonden zijn met het beroep doel op de distibutie unstable en zelfs zonder nadelen voor de betrokken pakketten. Debian-volatile bevat dus enkel wijzigingen aan stabiele programma's die noodzakelijk zijn om ze functioneel te houden.

Wat is debian-volatile/sloppy?

Bij pakketten in de afdeling volatile van het archief debian-volatile, trachten we ervoor te zorgen dat recentere versies geen functionele wijzigingen met zich meebrengen en dat de systeembeheerder er niet toe verplicht wordt om het configuratiebestand aan te passen.

Archief

Het officiële archief van debian-volatile werd gearchiveerd op archive.debian.org.

De integratie in het hoofdarchief gebeurde bij de uitgave van Squeeze. Raadpleeg de aankondiging voor informatie over hoe u kunt overschakelen op squeeze-updates.