Projektet debian-volatile

debian-volatile för slutanvändare

Observera: Projektet debian-volatile har avbrutits i samband med utgåvan av Debian Squeeze. Se tillkännagivandet för mer information.

Vad är debian-volatile?

Några paket är tänkta att arbeta mot mål som snabbt ändrar sig, till exempel filtrering av skräppost och virussökning, och även om de använder uppdaterade datamönster så fungerar de inte under den stabila utgåvans hela livstid. Huvudmålet med det flyktiga arkivet, volatile, är att göra det möjligt för systemadministratörer att uppdatera sina system på ett enkelt och konsistent sätt, utan att få de nackdelar det innebär att använda den instabila utgåvan för valda paket. Därför kommer debian-volatile endast att innehålla ändringar till paket i den stabila utgåvan som behövs för att hålla dem funktionsdugliga.

Vad är debian-volatile/sloppy?

För paketen i volatile-delen av debian-volatile-arkivet försöker vi se till att nyare versioner inte introducerar funktionsändringar eller kräver att systemadministratören ändrar konfigurationsfilerna.

Arkiv

debian-volatiles officiella arkiv är arkiverat på archive.debian.org.

Integreringen i huvudarkivet skedde i samband med utgåvan av Squeeze. Se tillkännagivandet för mer information om hur du byter till squeeze-updates.