Varoitus! Tämä suomennos on liian vanha, katso mieluummin alkuperäistä sivua.

Opastus vikajärjestelmän hakupalvelimeen

On olemassa postipalvelin, joka osaa pyynnöstä lähettää vikailmoituksia ja luetteloja puhtaana tekstinä.

Sen käyttäminen tapahtuu lähettämällä viestejä osoitteeseen request@bugs.debian.org. Aihe(Subject)-kenttä viestissä ohitetaan paitsi muodostettaessa vastauksen Aihe-kenttää.

Viestin rungon pitäisi sisältää sarja komentoja, yksi komento per rivi. Saat vastauksen, joka näyttää oman tulkittavan viestisi jäljennökseltä, ja vastauksen jokaiseen komentoon. Komennoista ei lähetetä huomautuksia kellekään eikä tallennettuja viestejä ole julkisesti saatavilla.

Kaikki teksti riveillä, jotka alkavat risuaidalla (#) ohitetaan; palvelin lopettaa komentojen tulkitsemisen kohdatessaan lopetuskäskyllä alkavan rivin (quit, thank you tai kaksi yhdysviivaa ovat yleisempiä esimerkkejä). Tulkinta lopetetaan myös jos törmätään liian moneen tunnistamattomaan tai väärinmuotoiltuun komentoon. Jos yhtään komentoa ei onnistuta käsittelemään, palvelin palauttaa sinulle oman käyttöohjeensa.

Käytössä olevat komennot

send vikanumero
send-detail vikanumero
Pyytää kopioita kyseessä olevasta vikailmoituksesta. send-detail lähettää myöskin kaikki tylsät viestit mukana, kuten erinäiset automaattiset kuittaukset.
index [full]
index-summary by-package
index-summary by-number
Pyytää täydellistä luetteloa (täydellisine yksityiskohtineen ja sisältäen korjatut ja eteenpäin lähetetyt ilmoitukset) tai paketin tai numeron mukaan järjestettyä yhteenvetoa.
index-maint
Pyytää luetteloa ylläpitäjistä, joilla on vikoja (avoimia tai äskettäin suljettuja) seurantajärjestelmässä.
index maint ylläpitäjä
Pyytää luettelon järjestelmään tallennetuista vioista, joiden ylläpitäjä on ylläpitäjä. Hakutulos vastaa täsmälleen hakusanaa (kirjainkoko merkitsee). Vikaluettelo lähetetään erillisenä viestinä.
index-packages
Pyytää luettelon paketeista, joille on tallennettu vikoja (avoimia tai äskettäin suljettuja) seurantajärjestelmään.
index packages paketti
Pyytää luettelon järjestelmään ilmoitetuista vioista, jotka koskevat pakettia paketti. Paketin nimen pitää olla täsmälleen oikein. Vikaluettelo lähetetään erillisenä viestinä.
send-unmatched [this|0]
send-unmatched last|-1
send-unmatched old|-2
Pyytää kirjanpidon viesteistä, jotka eivät kuuluneet mihinkään vikailmoitukseen tällä viikolla, edellisellä viikolla ja viikkoa sitä ennen. (Viikko loppuu keskiviikkona.)
getinfo tiedosto

Pyytää tiedoston, joka sisältää tietoa paket(e)ista ja/tai ylläpitäj(i/ä)stä - saatavilla olevat tiedostot ovat:

maintainers
Pakettien ylläpitäjien lista, jota seurantajärjestelmä käyttää. Tämä muodostetaan tiedoista Packages-tiedostoissa, ylikirjoitustiedostoista ja pseudopakettien tiedostoista.
override.jakelu
override.jakelu.non-free
override.jakelu.contrib
override.experimental
Tietoa pakettien tärkeysjärjestyksestä, osastoista ja ylläpitäjille. Tätä tietoa käytetään luotaessa FTP-arkiston Packages-tiedostot. Tiedot on saatavilla jokaiselle pääjakelulle koodinimien mukaan.
pseudo-packages.description
pseudo-packages.maintainers
Lista pseudopakettien kuvauksista ja ylläpitäjistä.
refcard
Pyytää postipalvelimen pikaoppaan puhtaana tekstinä.
help
Pyytää tämän ohjeen sähköpostitse puhtaana tekstinä.
quit
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
Lopettaa viestin käsittelyn tässä kohdassa. Tämän jälkeen voit laittaa mitä tahansa haluamaasi tekstiä ja järjestelmä ohittaa sen. Voit käyttää tätä kirjoittaessasi pidempiä kommentteja kuin #-merkkiä käyttäen on järkevää, esimerkiksi helpottaaksesi viestisi ihmislukijoiden työtä (jotka lukevat seurantajärjestelmän lokitiedostoja tai jotka ovat CC:n tai BCC:n kautta vastaanottajina).
#...
Yksirivinen kommentti. #-merkin pitää olla heti rivin alussa.
debug taso
Asettaa vianetsintätasoksi taso:n, joka on ei-negatiivinen kokonaisluku. 0 tarkoittaa ei vianetsintätietoja; 1 on yleensä riittävä. Vianetsintätulosteet näkyvät vastauksessa. Tämä ei yleensä ole hyödyllinen vikajärjestelmän normaaleille käyttäjille.

Postipalvelimesta on saatavilla pikaopas www-sivuilla, tiedostossa bug-mailserver-refcard.txt tai myös sähköpostitse komennolla refcard (ks. yllä).

Jos haluat käsitellä vikailmoituksia, käytä osoitetta control@bugs.debian.org, joka ymmärtää useita komentoja yllä olevien lisäksi. Nämä muut komennot kuvataan toisessa dokumentissa www-sivulla, tiedostossa bug-maint-mailcontrol.txt tai lähettämällä komennon help osoitteeseen control@bugs.

Mikäli luet tätä tekstitiedostosta tai sähköpostin muodossa: HTML-versio on saatavilla vianseurantajärjestelmän pääsivulta osoitteesta https://www.debian.org/Bugs/.


BTS:n muut sivut:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.