Debian Live-projektet

Debian Live-projektet producerar ramverket som används för att bygga de officiella Debian Live-systemen och de officiella Debian Live-avbildningarna.

Du kan hitta mer information på webbsidan för Debian Live-projektet.

Kontakta teamet

Du kan nå Debian Live-teamet på följande sätt: