Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Документация

Документацията е важна част от всяка операционна система. Като част от усилията за създаване на висококачествена свободна операционна система проектът Дебиан прави всичко възможно да предостави на потребителите си надлежна документация в достъпен вид.

Накратко

Следните документи са подходящи за нови потребители:

Двата документа са много подходящи при първата инсталация на Дебиан и вероятно ще отговорят на много от въпросите и ще помогнат за по-лесно навлизане в начина на работа на Дебиан. Допълнителна документация:

Накрая, за бързи справки се препоръчва отпечатването на следната Справочна карта за Дебиан ГНУ/Линукс – списък с най-важните команди в Дебиан.

Съществува много друга документация, част от която е описана по-долу.

Видове документация

Повечето от документацията в Дебиан е посветена на ГНУ/Линукс като цяло. Има и документи, насочени специално към Дебиан. Последните попадат в следните основни категории:

Наръчници

Наръчниците наподобяват книги, защото се занимават изчерпателно с дадена тема.

Наръчници за Дебиан

Пълен списък на всички наръчници и други документи за Дебиан може да бъде намерен на страниците на проекта за документиране на Дебиан

Няколко от наръчниците за потребители на Дебиан ГНУ/Линукс се предлагат като печатни книги.

Общи наръчници за ГНУ/Линукс

Някои от най-популярните документи за Линукс са Инсталиране и първи стъпки с Линукс, Ръководство на потребителя на Линукс, Ръководство на мрежовия администратор, Ръководство на системния администратор и други.

Документирането на Линукс се координира с усилията на Проекта за документация на Линукс (LDP), от чиито страници се предлага пълен комплект ръководства, както и много друга документация в електронен и печатен вид.

Рецепти за справяне с конкретни проблеми

Рецептите описват стъпка по стъпка решения на популярни проблеми.

Някои от най-важните рецепти са

Отговори на често задавани въпроси

Документът Отговори на често задавани въпроси за Линукс се занимава с обща информация за Линукс.

Специално за Дебиан има Отговори на често задавани въпроси за Дебиан. Има и отделен документ с отговори на често задавани въпроси за компактдискове и DVD с Дебиан.

Повече информация има в индекса с документи, отговарящи на често задавани въпроси на проекта за документиране на Линукс.

Други, по-кратки документи

Следните документи предлагат по-кратки инструкции:

наръчници на програми
По традиция всички програми за Юникс се документират в кратки наръчници, достъпни чрез командата man. Типичните наръчници не са насочени към начинаещи потребители. Страницата https://manpages.debian.org/ предлага търсене и разглеждане на наръчниците, достъпни в Дебиан.
документи за info
Документацията на голяма част от софтуера на ГНУ е в документи, които се разглеждат с командата info. Включено е подробно описание на програмите, техните параметри и примерна употреба.
файлове README
Файловете README (буквално „прочети ме“) също се срещат често. Те са обикновени текстови файлове, занимаващи се с конкретна тема, обикновено пакет. Много от тези файлове са в под-директории на директорията /usr/share/doc/ на всяка система Дебиан. В под-директорията на всеки пакет освен файловете README може да има и примерни конфигурации. Документацията на по-големите програми обикновено се намира в отделен пакет със същото име като основния пакет, но с добавено -doc).
справочни карти
Справочните карти са много кратки резюмета на дадена (под)система. Подобни карти обикновено съдържат най-често използваните команди и се побират на един лист хартия:
Справочна карта за Дебиан ГНУ/Линукс
Тази карта се събира на един лист хартия. Съдържа списък с най-важните команди и е добър справочник за нови потребители, които искат да се запознаят с тях. Предполага се поне основно познаване на компютъра, файловете, директориите и командния ред. За новаци се препоръчва първо да прочетат справочника за Дебиан.
Справочни карти
Сборник със справочни карти за най-популярните програми и езици за програмиране.

Ако не намирате отговор на въпросите си или решение на проблем след разглеждането на горните документи разгледайте страницата за поддръжка.