Giften aan Software in the Public Interest

Giften in geld

Debian is de naam van het project en Debian is de naam van de distributie die wij maken. Om geldzaken op een goede manier af te handelen hebben we een vereniging zonder winstoogmerk opgezet: Software in het Algemeen Belang (Software in the Public Interest).

Hoewel Debian wordt gemaakt door vrijwilligers uit heel de wereld, heeft Debian toch een aantal onkosten, die lange tijd werden betaald door enkele van de vrijwilligers. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten voor de registratie van het debian.org domein, voor het maken van CD's om nieuwe releases te testen, niet terugbetaalde reis- en verblijfskosten om conferenties te kunnen bijwonen, enzovoort.

Een groot deel van de giften kwam van waarderende gebruikers. Hoewel alle giften welkom zijn, hopen we speciaal dat bedrijven die geld verdienen aan Debian (CD fabrikanten, ondersteuningsfirma's en zelfs bedrijven die voor hun dagelijkse operaties van Debian afhangen) een percentage van hun winst zullen bijdragen om van Debian het best mogelijke besturingssysteem te maken.

Als u een gift in geld aan Debian wilt schenken, ga dan naar de SPI donatiepagina. Let er op te specifiëren dat het geld bestemd is voor Debian. Omdat SPI een vereniging zonder winstoogmerk is, kunnen we ontvangstbewijzen voor de belastingen uitschrijven.

Voor sommige regio's in de wereld kan het eenvoudiger zijn om aan één van de partner organisaties van Software in het Algemeen Belang (bekijk de SPI donatiepagina voor de huidige informatie):

Giften van apparatuur en diensten

Gezien het beperkte budget waarover Debian beschikt, is het op dit ogenblik niet mogelijk onze eigen computers en netwerkverbindingen aan te kopen en te onderhouden. Bijgevolg zijn we afhankelijk van de giften van apparatuur en diensten door bedrijven en universiteiten om de connectie van Debian met de rest van de wereld open te houden.

Als uw bedrijf niet gebruikte machines en onderdelen (harde schijven, SCSI controllers, netwerkkaarten, enz.) over heeft, wees dan zo vriendelijk een schenking aan Debian te overwegen. U kunt contact opnemen met onze gedelegeerde voor hardware-donaties voor details.

Debian onderhoudt een lijst van gewenste apparatuur voor de verschillende diensten en groepen binnen het project.


De volgende links zijn lijsten van organisaties die apparatuur of services aan Debian hebben gedoneerd: