ARM-anpassning

Debian GNU/Linux för ARM

På dessa sidor finner du information om det pågående projektet med att anpassa Debian GNU/Linux till ARM-arkitekturen, vilken ofta finns i inbyggda system.

Aktuell status

Debian stöder i sin helhet en anpassning till little-endian ARM. Anpassningen till ARM EABI (armel) har integrerats i Debian och den gamla anpassningen (arm) fasas ut.

I och med den senaste utgåvan, Debian GNU/Linux 5.0.10, stöds dessa underarkitekturer för ARM:

Allmän information om ARM EABI

Se versionsfakta och installationsinstruktionerna för mer information.

Tillgänglig hårdvara för Debianutvecklare

agnesi.debian.org (arm) och agricola.debian.org (armel) är tillgängliga för Debianutvecklare för arbete på ARM-anpassningar. Maskinerna har chroot-utvecklingsmiljöer som du når via dchroot. Se maskindatabasen för ytterligare information om dessa maskiner.

Kontakt

Sändlistor

Debians sändlista för ARM-anpassningen finns på debian-arm@lists.debian.org. Om du vill delta sänder du ett brev med ärenderaden subscribe till debian-arm-request@lists.debian.org. Listan arkiveras i debian-arm-arkiven.

Det är också bra att prenumerera på sändlistan linux-arm.

IRC

Du hittar oss på IRC på irc.debian.org på kanalen #debian-arm.

Folk

Här följer är en förteckning över viktiga personer inblandade i Debians anpassning till ARM.

Dedikation

Chris Rutter, som var projektsamordnare och samordnare för den automatiska kompileraren för Debian ARM-anpassningen omkom i en bilolycka. Vi dedicerar ARM-anpassningens utgåva i Debian GNU/Linux Woody till hans minne.

Tack till

Dessa personer var till stor hjälp för att göra ARM-anpassningen av Debian möjlig:

Jim Studt, Jim Pick, Scott Bambrough, Peter Naulls, Tor Slettnes, Phil Blundell, Vincent Sanders

Länkar

En sida samlar länkar som relaterar till ARM-anpassningen.