Debian GNU/Linux på x86-maskiner

Såsom varande den arkitektur som har den största andelen utvecklare, och den första som stöddes av Debian, gäller de flesta av Debians allmänna webbsidor denna anpassning.

Det finns dock viss information specifik för denna arkitektur vilken vi kommer att lista här.

Installera

Om du vill installera Debian bör du se installationsinstruktionerna oavsett om du installerar från en cd eller hämtar från Internet.

Utveckling

Den automatiska kompileraren för denna arkitektur drivs av Ryan Murray.