Debian 7 -- Ros (eller ris)

Styrning av utgivningen

För denna utgåva av Debian ansvarade Adam D. Barratt och Neil McGovern, med hjälp av Cyril Brulebois, Julien Cristau, Mehdi Dogguy, Philipp Kern, Niels Thykier och Jonathan Wiltshire.

Resten av Debian

Utvecklarna och alla andra som har bidragit.