E.O. Ospedali Galliera, Italien

Galleria är ett stort italienskt sjukhus med över 1700 anställda och 800 maskiner på sitt lokala nätverk. Vi förlitar oss på 15 Debianservrar för vår nätverksinfrastruktur, samt för kontors- och Internettjänster. Vi beror tungt på Debian för vårt VPN samt router- och brandväggsfunktioner. Dessutom använder vi även Debian för några vanliga Internettjänster, såsom DNS, webbservrar och e-post. Slutligen driver Debianservrar ett antal kontorsservrar såväl som hantering av skrivarköer, fax- och filservrar.

Vi valde att använda Debian på grund av dess stabilitet, dess pakethanteringssystem såväl som styrkan i Debians användarmiljö.