Information för Debiankonsulter

Policy för Debians Konsultsida

Om du vill stå med som en konsult på Debians webbplats ber vi dig beakta följande regler:

Om något av kriterierna ovan vid någon punkt i framtiden inte längre uppfylls får konsulten en varning om att de är på väg att tas bort ur förteckningen såvida de inte åter uppfyller reglerna. Konsulten får fyra veckor på sig.

Vissa (eller alla) delar av konsultens information kan tas bort om de inte längre följer denna policy, eller om ansvariga så önskar, eller om de ansvariga för förteckningen anser att så skall göras.

Tillägg, ändringar och borttagning av poster

Om du vill att ditt företag skall läggas till på denna sida, skicka e-post till consultants@debian.org (på engelska) med tillämpliga delar av följande information som du vill ska listas (e-postadress krävs, resten är valfritt enligt egna önskemål):

Om du vill uppdatera informationen skickar du e-post till consultants@debian.org (på engelska), helst från den e-postadress som nämns på konsultsidan konsultsidan.