Information för Debiankonsulter

Riktlinjer för Debians konsultsidor

Om du vill stå med som en konsult på Debians webbplats ber vi dig beakta följande regler:

Om något av kriterierna ovan vid någon punkt i framtiden inte längre uppfylls får konsulten en varning om att de är på väg att tas bort ur förteckningen såvida de inte åter uppfyller reglerna. Konsulten får fyra veckor på sig.

Vissa (eller alla) delar av konsultens information kan tas bort om de inte längre följer denna policy, eller om ansvariga så önskar, eller om de ansvariga för förteckningen anser att så skall göras.

Tillägg, ändringar och borttagning av poster

Om du vill att ditt företag skall läggas till på denna sida, sänd tillämpliga delar av följande information, på engelska, till consultants@debian.org:

Om du vill uppdatera informationen skickar du e-post till consultants@debian.org, helst från den e-postadress som nämns på konsultsidan (https://www.debian.org/consultants/).

All information som sänds kommer att visas i konsultförteckningen. Specifikt så kommer e-postadressen visas i listan, och kommer vara tillgängliga för samtliga användare. Om du vill att din e-postadress skall göras oläslig ber vi dig skriva så i ansökningen.

Konsulter kan kommunicera med andra Debiankonsulter via sändlistan debian-consultants.