Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Πώς μπορείτε να μπείτε στο Debian

Το Σχέδιο Debian αποτελείται από εθελοντ(ρι)ες, και τα προϊόντα μας αναπτύσσονται αποκλειστικά από εθελοντ(ρι)ες. Γενικά ψάχνουμε για καινούρια άτομα που θα συνεισφέρουν που να ενδιαφέρονται για το ελεύθερο λογισμικό, και να έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο.

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, θα πρέπει να διαβάσετε τις περισσότερες από τις ιστοσελίδες για να έχετε μια καλλίτερη κατανόηση για το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Κατευθύνσεις του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό (DFSG) και το Κοινωνικό Συμβόλαιο μας.

Μεγάλο μέρος της επικοινωνίας στο Σχέδιό μας γίνεται μέσα από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Αν θέλετε να αποκτήσετε μια αίσθηση των εσωτερικών διεργασιών του Σχεδίου Debian, θα πρέπει να εγγραφείτε τουλάχιστον στις λίστες debian-devel-announce και debian-news. Και οι δύο είναι χαμηλής κίνησης και καταγράφουν τι συμβαίει στην κοινότητα. Τα Νέα του Σχεδίου Debian (που δημοσιεύονται στη λίστα debian-news) συνοψίζουν τις πρόσφατες συζητήσεις από τις σχετικές λίστες αλληλογραφίας και τα μπλογκ του Debian και παρέχουν συνδέσμους προς αυτές. Ως υποψήφιος/α προγραμματιστής/προγραμματίστρια, θα πρέπει να εγγραφείτε επίσης στη λίστα debian-mentors, ένα ανοιχτό φόρουμ που προσπαθεί να βοηθήσει νέους/νέες συντηρητές/τριες (καθώς, αν και λιγότερο συχνά, κόσμο που είναι καινούριος στο Σχέδιο και θέλει να βοηθήσει με κάτι άλλο από τη συντήρηση πακέτων). Other interesting lists are debian-devel, debian-project, debian-release, debian-qa and, depending on your interests, a lot of others. See the Mailing List Subscription page for a complete listing. (For those who wish to reduce the number of mails, there are "-digest" lists as read-only, digestified versions for some high-traffic lists. It's also worth knowing that you can use the Mailing List Archives page to read the mails on various lists with your web browsers.)

Συνεισφέροντας. If you are interested in maintaining packages, then you should look at our Work-Needing and Prospective Packages list to see which packages need maintainers. Taking over an abandoned package is the best way to start out as a maintainer – not only does it aid Debian in keeping its packages well maintained, but it gives you the opportunity to learn from the previous maintainer.

You can also aid by contributing to the writing of documentation, doing web site maintenance, translation (i18n & l10n), publicity, legal support or other roles in the Debian community. Our Quality Assurance site lists several other possibilities.

You don't need to be an official Debian Developer to carry out just about all of these tasks. Existing Debian Developers acting as sponsors can integrate your work into the project. It is generally best to try and find a developer who is working in the same area as you and has an interest in what you have done.

Τέλος, το Debian προσφέρει πολλές ομάδες προγραμματιστ(ρι)ών που δουλεύουν μαζί σε κοινά καθήκοντα. Anybody can participate on a team, whether an official Debian Developer or not. Working together with a team is an excellent way to gain experience before starting the New Member process and is one of the best places to find package sponsors. So find a team that suits your interests and jump right in.

Μπαίνοντας στο Debian. After you have contributed for some time and are sure about your involvement in the Debian project, you can join Debian in a more official role. There are two different roles in which you might join Debian:

In spite of the fact that many of the rights and responsibilities of a DM and a DD are identical, there are currently independent processes for applying for either role. See the Debian Maintainer wiki page for details on becoming a Debian Maintainer. And see the New Members Corner page to find out how to apply for official Debian Developer status.

Note that during much of Debian's history, the Debian Developer role was the only role; the Debian Maintainer role was introduced on 5th August 2007. This is why you see the term "maintainer" used in a historical sense where the term Debian Developer would be more precise. For example, the process of applying to become a Debian Developer was still known as the "Debian New Maintainer" process until 2011 when it was renamed to "Debian New Member" process.

Regardless of which role you choose to apply for, you should be familiar with Debian's procedures, so it is recommended to read the Debian Policy and the Developer's Reference before applying.

Besides the many developers, there's many areas you can help Debian with, including testing, documentation, porting, donations of money and use of machines for development and connectivity. We are constantly looking for mirrors in some parts of the world.