Hoe u kunt meewerken

Het Debian-project bestaat uit vrijwilligers en onze producten worden volledig door vrijwilligers ontwikkeld. We zijn meestal op zoek naar nieuwe medewerkers die geïnteresseerd zijn in vrije software en wat tijd ter beschikking hebben.

Indien u dit nog niet deed, moet u de meeste van onze webpagina's doornemen om een beter inzicht te krijgen in wat we proberen te doen. Besteed in het bijzonder aandacht aan de Debian Free Software Guidelines, de richtlijnen van Debian in verband met vrije software, en aan ons Sociaal Contract.

Veel communicatie in het project gebeurt in onze mailinglijsten. Indien u voeling wil krijgen met de interne werking van het Debian-project, moet u minstens intekenen op de mailinglijsten debian-devel-announce en debian-news. Beide lijsten hebben een zeer klein volume en documenteren wat gaande is in de gemeenschap. Het Debian projectnieuws (dat gepubliceerd wordt op debian-news) vat de recente discussies samen uit mailinglijsten uit blogposts die met Debian verband houden, en en het geeft links daarnaartoe. Als toekomstige ontwikkelaar moet u ook intekenen op debian-mentors, een open forum dat nieuwe onderhouders (en ook, zij het minder vaak, mensen die nieuw zijn in het project en met iets anders dan pakketonderhoud wensen te helpen), tracht te helpen. Andere interessante lijsten zijn debian-devel, debian-project, debian-release, debian-qa en, afhankelijk van uw interesse, een heleboel andere. Bekijk de pagina over intekenen op mailinglijsten voor een volledige lijst. (Voor wie het aantal mails beperkt wil houden zijn er de alleen-lezen "-digest"-lijsten, samengevatte versies van lijsten met veel verkeer. Het is ook goed om weten dat u de pagina met mailinglijstarchieven kunt gebruiken om de mails op verschillende lijsten te lezen in uw webbrowser.)

Zelf bijdragen. Indien u geïnteresseerd bent in het onderhouden van pakketten, moet u de lijst van Pakketten waaraan werk is en toekomstige pakketten bekijken om te zien welke pakketten een onderhouder nodig hebben. Een onbeheerd pakket overnemen is de beste manier om als onderhouder van start te gaan – niet enkel helpt dit Debian om zijn pakketten goed onderhouden te houden, maar het geeft u ook de kans om te leren van de vorige onderhouder.

U kunt ook helpen door bij te dragen aan het schrijven van documentatie, aan het onderhoud van de website, aan de vertaling (i18n & l10n), bekendmaking, juridische ondersteuning of aan andere taken in de Debian-gemeenschap. Onze site over kwaliteitsverzekering vermeldt verschillende andere mogelijkheden.

U hoeft geen officiële ontwikkelaar van Debian te zijn om elk van deze taken uit te voeren. Bestaande ontwikkelaars van Debian die als sponsor fungeren, kunnen uw werk in het project integreren. Het is best om een ontwikkelaar te proberen vinden die actief is in hetzelfde domein als uzelf en interesse heeft in wat u gedaan heeft.

Tenslotte biedt Debian verschillende ontwikkelaarsteams die aan gemeenschappelijke taken samenwerken. Iedereen kan deelnemen aan een team, al dan niet als officiële ontwikkelaar van Debian. In een team samenwerken is een excellente manier om ervaring op te doen voor u start met de procedure voor nieuwe leden, en het is een van de beste plaatsen voor het vinden van pakketsponsors. Ga dus op zoek naar een team dat aansluit bij uw interesses en gooi u er meteen in.

Aansluiten. Nadat u een tijdje bijgedragen heeft en zeker bent over uw betrokkenheid bij het Debian-project, kunt u aansluiten bij Debian in een meer officiële functie. Er zijn twee verschillende functies waarin u kunt aansluiten bij Debian:

Ondanks het feit dat veel van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een DM en een DD identiek zijn, bestaan er momenteel onafhankelijke procedures om te solliciteren voor elk van deze functies. Raadpleeg de wikipagina voor onderhouders van Debian als u een onderhouder van Debian wil worden. En raadpleeg de hoek voor nieuwe leden om te weten hoe u moet solliciteren voor de functie van officiële ontwikkelaar van Debian.

Merk op dat gedurende een lange periode in de geschiedenis van Debian de functie van ontwikkelaar van Debian de enige functie was. De functie van onderhouder van Debian werd ingevoerd op 5 augustus 2007. Dit is de reden waarom u de term "onderhouder" in een historische zin gebruikt ziet, terwijl de term ontwikkelaar preciezer zou zijn. De procedure om te solliciteren voor ontwikkelaar van Debian stond nog tot 2011 bekend als de procedure "Debian New Maintainer" (nieuwe onderhouder van Debian) en werd toen hernoemd naar "Debian New Member" procedure, de procedure voor nieuwe leden van Debian.

Voor welke functie u ook solliciteert, u moet vertrouwd zijn met de werkwijzes van Debian en daarom is het aangewezen om het Debian Beleidshandboek (Debian Policy) en de Referentiehandleiding voor ontwikkelaars (Developer's Reference) te lezen voor u solliciteert.

Samen met de vele ontwikkelaars, kunt ook u Debian helpen met onder andere testen, documentatie, geschikt maken van Debian voor andere architecturen, giften in de vorm van geld of het ter beschikking stellen van machines voor ontwikkelingswerk of connectiviteit. In sommige delen van de wereld zijn we permanent op zoek naar spiegelservers.